Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1901-ik évre

Szász Béla: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1901-ik évre. Kolozsvár: Gombos Ferencz nyomdája, 1901. 43. vol. 1-170

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.