Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1900-ik évre

Szász Béla: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1900-ik évre. Kolozsvár: Gombos Ferencz nyomdája, 1900. 42. vol. 1-220

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.