Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1898-ik évre

Molnár Lőrincz: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1898-ik évre. Kolozsvár: Gombos Ferencz nyomdája, 1898. 41. vol. 1-291

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.