Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1897-ik évre

Molnár Lőrincz: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1897-ik évre. Kolozsvár: Gombos Ferencz nyomdája, 1897. 40. vol. 1-256

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.