Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1896-ik évre

Molnár Lőrincz: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1896-ik évre. Kolozsvár: Gombos Ferencz nyomdája, 1896. 39. vol. 1-314

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.