Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1895-ik évre

Tótfalusi József: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1895-ik évre. Kolozsvár: Közművelődés Részvénytársaság (Ev. Ref. Kollégium) nyomdája, 1895. 38. vol. 1-443

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.