Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára. 1894

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.