Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára. 1894

Tótfalusi József: Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára. 1894. Kolozsvár: Közművelődés Részvénytársaság (Ev. Ref. Kollégium) nyomdája, 1894. 37. vol. 1-195

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.