Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.