Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára

N. N.: Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára. Kolozsvár: Közművelődés Részvénytársaság (Ev. Ref. Kollégium) nyomdája, 1893. 36. vol. 1-176

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.