Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára

Vajda Ferenc: Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára. Kolozsvár: Közművelődés Részvénytársaság (Ev. Ref. Kollégium) nyomdája, 1892. 35. vol. 1-190

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.