Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára

Vajda Ferenc: Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára. Kolozsvár: Közművelődés Részvénytársaság (Ev. Ref. Kollégium) nyomdája, 1891. 34. vol. 1-206

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.