Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára

Zayzon János: Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára. Kolozsvár: Az Ev. Ref. Kollégium nyomdája, 1888. 32. vol. 1-176

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.