Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára

Incze Lajos: Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára. Kolozsvár: Ormós Ferencnél az Ev. Ref. Kollégium betűivel, 1887. 31. vol. 1-158

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.