Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára

Vásárhelyi Boldizsár: Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára. Kolozsvár: Stein János nyomdája, 1886. 30. vol. 1-161

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.