Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára. 1886

Vásárhelyi Boldizsár: Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára. 1886. Kolozsvár: Stein János nyomdája, 1885. 29. vol. 1-129

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.