Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára

Bodor Géza: Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára. Kolozsvár: Stein János nyomdája, 1884. 28. vol. 1-163

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.