Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára

N. N.: Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára. Kolozsvár: Stein János nyomdája, 1879. 22. vol. 1-173

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.