Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára

N. N.: Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára. Kolozsvár: Ev. Ref. Főtanoda Könyvnyomdája, 1869. 12. vol. 1-123

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.