Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.