Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve

N. N.: Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve. Kolozsvár: Ev. Ref. Főtanoda Könyvnyomdája, 1864. 7. vol. 1-115

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.