Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve

N. N.: Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve. Kolozsvár: Ev. Ref. Főtanoda Könyvnyomdája, 1860. 3. vol. 1-75

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.