Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve

N. N.: Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve. Kolozsvár: Ev. Ref. Főtanoda Könyvnyomdája, 1867. 10. vol. 1-120

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.