Egyházkerületi közgyűlésünk jelentősége

November 23—25-én zajlott le az erdélyi református egyházkerület népes közgyűlése Kolozsvárt, a református theológiai fakultás dísztermében.