A papné mint anya

Pilder Mária: A papné mint anya. In: Az Út 8.1 (1926), 51-53. pp.

A szószéken elmondott prédikációért a pap felelős, de a gyermekszoba prédikációjáért — különösen amíg még kicsinyek a gyermekek — a papnét, az édesanyát éri a felelősség. Vajjon nem szolgál ezzel is a gyülekezetnek?! Papnétestvérem — a te gyermekeid mit prédikálnak a te gyülekezetednek?