A jelenések könyve és a református egyház

Vásárhelyi János: A jelenések könyve és a református egyház. Kolozsvár: Minerva irodalmi és nyomdai műintézet, 1957. 32 old.

Egyházunkban, a gyülekezetekben való tanításra, a Jelenések könyvének értelmezésére is, egyházunk felhatalmazott szolgái illetékesek hitvallásunk szabályai mellett. Ez azonban nem zárja ki, sőt meg is kívánja, hogy híveink saját maguk lelki épülésére Anyaszentegyházunk értelmezését és tanítását megvizsgálják és e tanításokban minél teljesebben gyarapodni igyekezzenek.