Szent János apokalypsisa és a világtörténet

Székely István: Szent János apokalypsisa és a világtörténet. Budapest: Stephanum Nyomda R.T., 1917. 36 old.

A könyv sokkal reálisabb, józanabb és kevésbé fantasztikus, mint az exegézisben járatlan világi és papi közönség hiszi. Lehet, hogy ennek megállapítása sokat levon a könyv érdekességéből a képzelődésre és miszticizmusra hajló emberek szemében, de annál jobban növeli annak értékét és érdekességét a komoly tudomány előtt.