Egyházi ének és zene

Veress Gábor: Egyházi ének és zene. In: Az Út 4.3 (1922), 167-171. pp.

Talán a háborús állapot az oka, hogy a II. próbaénekeshez oly kevesen szólották hozzá, távol vannak azok, kik tehetnék, de lehet az is a magyarázata, hogy tudjuk, hogy az énekügyi bizottság a zsinat előírása szerint dolgozván, a kritika hiábavaló, eredmény nélküli szóvesztegetés. Magam is ez utóbbihoz tartoztam, de iskolánk is hivatalosan felszólíttatván véleménye elmondására, a zenei rész bíráló bizottságába bekerültem s ott elmondott véleményemet a nyilvánosságnak is elmondom, mert úgy gondolom, hogy azoknak, kiknek szava a végső döntésnél befolyással lehet, szolgálatot teszek.