Igazság és béke a Messiás országában. Igetanulmány

Kozma Zsolt: Igazság és béke a Messiás országában. Igetanulmány. In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2012. 38-43