Előszó: Reformátori örökség és Kálvin a Református Szemlében

Adorjáni Zoltán: Előszó: Reformátori örökség és Kálvin a Református Szemlében. In: Református Szemle 102.5 (2009), 533-538. pp.

A reformátori és kálvini örökség iránti hűség jól követhető a Református Szemle hasábjain megjelent írásokban, és különösen az 1960-as évek derekától, amikortól ugyanis rendszeressé vált a tanulmányok közlése. De a systematica teológiai tanulmányok sorában már az 1950-es évektől nyomon követhető a reformátorok tanítása és természetesen a Kálvin iránti fokozott érdeklődés.