Adattár. Éneklőpulpitusokra utaló levéltári források

Ősz Sándor Előd: Adattár. Éneklőpulpitusokra utaló levéltári források. In: Református Szemle 101.4 (2008), 421-460. pp.

Készült az Éneklőpulpitusok az erdélyi református gyülekezetekben című előadás függelékeként. Ez az előadás a marosvásárhelyi Vártemplomban hangzott el, Az éneklőszék témájú konferencián, melyet Dávid László (1932–2007) emlékére rendeztek 2008. április 5–6-án.