Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1940–41. iskolai tanévről

Gönczy Lajos: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1940–41. iskolai tanévről. Kolozsvár: Református Theologiai Fakultás, 1941. 85 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.