Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1895–96. iskolai tanévről

Kenessey Béla: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1895–96. iskolai tanévről. Kolozsvár: Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület, 1896. 85 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.