A Nagyenyedi Református Nagyhét Emlékkönyve

Kása Mihály: A Nagyenyedi Református Nagyhét Emlékkönyve. In: . Kolozsvár: Minerva irodalmi és nyomdai műintézet, 1927. 1-184

A minden oldalról megnyilvánult érdeklődésnek óhajtván eleget tenni, ezennel közrebocsátjuk az 1920 szept. 8—12-iki nagyenyedi református nagyhét emlékkönyvét. Akik jelen lehettek, azok e könyv nyomán újra átélhetik lélekben azokat az áldott napokat, amelyeken Isten gazdag ajándékait vehettük; akik nem jelenhettek meg, azok legalább ezúton vehetnek részt az ott kiáradott lelki kincsekből, a maguk és híveik építésére és gyarapodására. Legyen az Úr áldása e könyvön és annak olvasóin! Igyekeztünk lehetőleg tejes képet állítani össze a nagyhétről, de természetes, hogy hiányok így is maradtak s hogy vannak dolgok, amelyeket írásban soha se lehet többé megrögzíteni.