A Tordai Református Nagyhét Emlékkönyve

László Dezső: A Tordai Református Nagyhét Emlékkönyve. In: . Torda: Füssy József Könyvnyomdai Műintézet, 1929. 1-237

A nagyhét bezárása.
Irodalmi estély. A nagyhét résztvevői és szállásadói.

1. A nagyhetet Dr. Makkai Sándor püspök zárószavai és áldása fejezték be.
2. Este irodalmi estély volt, amelyen ének és zeneszámok keretében Csekme Ferenc, Visky Gyula, Dónáth László elbeszéléseikkel, Áprily Lajos, Dr. Kemény János és Maksay Albert verseikkel gyönyörködtették a hallgatóságot.
3. A nagyhét résztvevőinek száma a tordai és környékbeli gyülekezeteken kívül 534 nyilvántartott egyén volt, ezek közölt 220 lelkész, 88 lelkészné, 5 teológus, 4 levita, 15 tanár, 20 tanító, 6 egyh. ker. tisztviselő̋, 68 nőszövetségi kiküldött, 54 női egyháztag különböző̋ gyülekezetekből, 54 férfi világi egyháztag, köztük fő gondnokok, gondnokok, presbiterek, egyházkerületi képviselők. A vasárnapi ünnepi istentisztelet és a nagygyűlés résztvevőinek száma 6000 ember volt.

A vendéglátó tordai társadalom kőréből 228 család nyújtott szíves otthont a vendégeknek.