Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye

Molnár Albert: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye. Kolozsvár: Gombos Ferencz nyomdája, 1900. 30. köt. 279-318

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1907)