Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye

Molnár Gergő: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye. Kolozsvár: Gombos Ferencz nyomdája, 1899. 29. köt. 1-34

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1907)