Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye

Molnár Gergő: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye. Kolozsvár: Gombos Ferencz nyomdája, 1898. 28. köt. 411-451

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1907)