Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye

Szász Gerő: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye. Kolozsvár: Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, 1894. 24. köt. 249-287

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1897)