Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye

Szász Gerő: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye. Kolozsvár: Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, 1893. 23. köt. 69-108

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1897)