Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye

Szász Gerő: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye. Kolozsvár: Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, 1891. 21. köt. 227-270

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1897)