Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye

Szász Gerő: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye. Kolozsvár: Az Ev. Ref. Kollégium nyomdája, 1889. 19. köt. 241-276

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1897)