Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye

Szász Gerő: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye. Kolozsvár: Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, 1890. 20. köt. 307-342

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1897)