Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlöny

Szász Gerő: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlöny. Kolozsvár: Az Ev. Ref. Kollégium nyomdája, 1888. 18. köt. 191-224

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1897)