Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye

Szász Gerő: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye. Kolozsvár: Ormós Ferencnél az Ev. Ref. Kollégium betűivel, 1887. 17. köt. 351-384

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1897)