Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye

Szász Domokos: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye. Kolozsvár: Stein János nyomdája, 1880. 10. köt. 339-370

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1897)