Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye

Szász Gerő: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye. Kolozsvár: Stein János nyomdája, 1875. 5. köt. 345-376

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1897)