Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye

Szász Gerő: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye. 3 12. Kolozsvár: A római katholikus lyceum nyomdája, 1873. 3. köt. 385-417

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1897)