A Márk szerint való szent evangélium őseredeti alakjába visszaállítva

Kecskeméthy István: A Márk szerint való szent evangélium őseredeti alakjába visszaállítva. Kolozsvár: K. N., 1927. 48 old.

Ez nem zengzetes új fordítás, nem is az evangélium versbe szedése; hanem annak lehető legeredetibb alakjába való visszaállítása szöveg, versforma és szerkezet tekintetében egyaránt. A szabad verselésnek ez a formája, mely napjainkban a modern irodalomban újból kezd tért hódítani, a római császárság korában volt virágzó. De a bibliai irodalomban még régibb, mert úgy tekinthető, mint az ősi prófétai verselés egyenes leszármazottja.