Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye

Szász Gerő: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye. Kolozsvár: Római Katholikus Lyceum Nyomdája, 1873. 3. köt. 177-208

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1897)